Damy radę!

Zgodnie z zapowiedzią w sobotę 11 maja po patronatem naszego hospicjum oraz Fundacji „Razem Zmieniamy Świat”, odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat pielęgnacji chorych. Wzięło w nich udział kilkanaście osób. Zajęcia poprowadziła pani dr Ewa Czeczelewska – doświadczona pielęgniarka, ambasadorka projektu „Damy Radę”, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Dziękujemy. CDN.