Dziękujemy!

Dziękujemy rodzinie zmarłej pani Hanny Wereszko, jak też uczestnikom Uroczystości Pogrzebowej, za wsparcie Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci - zamiast kwiatów przekazaliście Państwo datki na zakup sprzętu medycznego (zostaną przekierowane na dofinansować zakupu trzech ssaków). To piękny gest. Kwiaty, nawet najpiękniejsze, więdną. Dobro zostaje, pomnaża się w ludziach, którzy go doświadczają. Pani Hania była wspaniałą kobietą - miała otwarte serce dla innych. Zawsze pogodna, serdeczna, nawet wtedy gdy odeszła – wśród najbliższych sobie osób – uśmiechnęła się do nas… Dziękujemy. Będziemy pamiętać przed Panem Bogiem. Requiescat in pace.