Kodeń - dziękujemy!!!

Serdecznie dziękujemy władzom oraz mieszkańcom Gmina Kodeń za przekazanie na rzecz naszej Fundacji, prawie pół tony plastikowych nakrętek zbieranych w pojemniku w kształcie serca, który znajduje ię tuż obok Kodeńskiej Bazyliki. Nakrętki zostały przekazane za pośrednictwem sołtysa Kodnia Pan aDariusz Mackiewicz, a dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacajnego i leków dla naszych podopiecznych. 
Jeżeli mają państwo możliwość zorganizowania zbiórki nakrętek w swojej miejscowości zadzwońcie do Tomka. Ustalimy szczegóły. Nr telefonu: 602505560.
Udostępnij