KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO „PROFESJONALNA BLISKOŚĆ: JAK ZAPEWNIĆ DOBRĄ OPIEKĘ NA KOŃCU ŻYCIA”


HARMONOGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
„PROFESJONALNA BLISKOŚĆ: JAK ZAPEWNIĆ DOBRĄ OPIEKĘ NA KOŃCU ŻYCIA”

Data: 9.12.2022
Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
Zgłoszenia: 
 www.mazovia.edu.pl, można również wpisać się przez QRcode - profil FB: #hospicjumsiedlce

 
10.00-10.15- Powitanie gości i otwarcie konferencji
10.15-10.35- Autonomia pacjenta: człowiek jest więcej niż ciałem- Marcel Andino Velez, antropolog i gerontolog, założyciel firmy koordynacji opieki geriatrycznej "Młodszy brat"
10.40-11.00- Śmierć na początku życia: Jak wspierać rodziców po poronieniu i stracie okołoporodowej?- Joanna Frejus, psychoterapeuta, inicjatorka projektu Siostry Ronie
11.05- 11.25- Jak radzić sobie ze stresem po śmierci pacjenta?- Małgorzata Marczewska, ekspertka od emocji i świadomości emocjonalnej, współpracuje z Puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio Ks. Jana Kaczkowskiego
11.30- 11.50- Spotkanie i pożegnanie: poród dziecka po diagnozie letalnej płodu (LFD)-  dr n. teol. Urszula Tataj-Puzyna, położna w poradni perinatologii  Szpitala Specjalistycznego  św. Zofii, adiunkt w Zakładzie Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
11.55- 12.40- PRZERWA OBIADOWA
12.45-13.05- Tuż przed podróżą… Jak pomóc choremu (i jego rodzinie) przygotować się do śmierci?- ks. Paweł Siedlanowski, Dyrektor Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe Dla Dzieci
13.10- 13.30- Opieka przez komunikację nad chorym o niepomyślnym rokowaniu-  dr. n. med. Ewa Czeczelewska prof. Uczelni, Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
13.35- 13.55- Kompetencje zawodowe w opiece paliatywnej - mgr Dorota Sadowska konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
14.00-14.30 Dyskusja i zakończenie konferencji
 
Organizatorzy:
1. Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach
2. Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe Dla Dzieci
3. Instytut Dobrej Śmierci
4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego
 
Partnerzy:
1. Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego
 
Patronat medialny- Echo Katolickie, TV Wschód, Tygodnik Siedlecki
 
Patronat honorowy:
dr n. med. Małgorzata Pasek, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
mgr piel. i specj. Dorota Sadowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
 
Komitet Naukowy:
1. dr n. o zdr. Patrycja Soszyńska-Zielińska
2. dr n. med. Ewa Czeczelewska prof. Uczelni
3. mgr Dorota Sadowska
3. mgr Hanna Sposób
 
Komitet Organizacyjny:
1. dr n. o zdr. Patrycja Soszyńska-Zielińska
2. ks. Paweł Siedlanowski
3. mgr Aneta Dmowska-Pycka
4. mgr Dorota Fajnas
5. mgr Anna Cielemęcka
6. mgr Sebastian Klocek
7. mgr Marlena Szeląg
 
 
 
 
Udostępnij