Konkurs "Bitwa na nakrętki"

Zapraszamy serdecznie społeczności szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli do udziału w Konkursie „Bitwa na nakrętki”. Konkurs trwa od 26 września 2022 do 31 maja 2023 roku. Finał akcji odbędzie się 9 czerwca 2023 roku. Konkurs jest akcją charytatywną Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci - fundusze pozyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną przekazane na realizację jej celów statutowych. Szczegóły określa Regulamin (załącznik).
Celem Konkursu, oprócz zbierania nakrętek,  jest też promowanie ekologicznego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, jak też promocja życia - także wtedy, gdy jest ono naznaczone nieuleczalną chorobą, wzmacnianie wrażliwości na potrzeby słabszych, bezbronnych - abyśmy potrafili docenić, to co mamy, byli wdzięczni za zdrowie, sprawność fizyczną, życie.
Wszak nic nie jest dane raz na zawsze...
Koordynator: Tomek Skóra - szef działu logistyki hospicjum, tel.: 602 505 560
 
Udostępnij