Mamy kontrat z NFZ!

W dniu 1 lipca 2019 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie konkursu na świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy kontrakt! Droga była długa i obfitująca w komplikacje. Umowa z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązuje od 01 sierpnia 2019 roku. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym stało się to możliwe! Szczególne podziękowanie składamy panu senatorowi Waldemarowi Krasce, naszemu przyjacielowi i patronowi.
Zatem z Bożą pomocą - ruszamy!