Półmetek konkursu "Bitwa na nakrętki"

20 września 2023 r. rozpoczęliśmy konkurs pod nazwą „Bitwa Na Nakrętki ''. Mogą w nim brać udział  przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, inne placówki edukacyjne. Jego celem jest zebranie jak największej ilości nakrętek. Są one ważone przy każdym odbiorze. Co ważne: decydującym kryterium oceny jest ich ilość jest przeliczana na liczbę uczniów uczęszczających do danej placówki w roku szkolnym 2022/2023.
 
Do konkursu - na dzień 03.03.2023 r. -  przystąpiło: 21 szkół podstawowych, 12 przedszkoli, 2 ośrodki wychowawcze i 1 szkoła ponadpodstawowa.
 
Zgodnie z regulaminem prezentujemy wstępne wyniki rywalizacji.
Są one zgodne z danymi podanymi na dzień 1 marca 2023 roku.
 
Przedszkola:
Miejsce 1 - Bajkowa Wyspa Niepubliczne Przedszkole i Żłobek – 1,85 kg/ os
Miejsce 2 - Miejskie Przedszkole nr 17 w Siedlcach – 1,1 kg/os.
Miejsce 3  - Przedszkole Zameczek w Siedlcach – 0,95 kg/ os.
Miejsce 4 - Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach – 0,9 kg/os.
Miejsce 5 - Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Siedlcach – 0,76 kg/os.
Miejsce 6 - Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach – 0,75 kg/os.
 
Wśród szkół podstawowych klasyfikacja przedstawia się następująco:
Miejsce 1 - NSP i NP im. Janusza Korczaka w Szydłówce - 2 kg/os.
Miejsce 2 - Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii – 0,95 kg/os.
Miejsce 3 - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie – 0,92 kg/os.
Miejsce 4 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mokobodach – 0,8 kg/os.
Miejsce 5 - Szkoła Podstawowa w Rzeczycy – 0,77 kg/os.
Miejsce 6 - Zespół Oświatowy w Golicach – 0,72 kg/os.
 
Tak prezentują się najlepsze szóstki naszego konkursu na dzień 1 marca 2023 roku. Przed nami jeszcze 3 miesiące zmagań i dużo może się jeszcze zdarzyć. Zakończenie konkursu przewidujemy na dzień 31 maja, zaś a wręczenie nagród i certyfikatów dokumentujących udział w konkursie planujemy na dzień 9 czerwca 2023 roku.
 
Zachęcamy do udziału placówki, które jeszcze nie przystąpiły do konkursu. Regulamin dostępny na stronie głównej fundacji http://www.hospicjumsiedlce.pl/.../konkurs-bitwa-na-nakr...
 
Na wszystkie pytania związane ze zbiórką nakrętek odpowie państwu Tomek, dostępny pod nr telefonu 602 505 560.
 

 

 
Udostępnij