Pilne!

Szukamy życzliwych osób, które chciałyby nam pomóc zapłacić fakturę za zakupione 3 elektryczno-akumulatorowe ssaki deVillbiss (5300 zł). To jeden z podstawowych sprzętów, który musi być na wyposażeniu dzieci będących pod oieką hospicjum, gdy aparatura wspomaga ich oddychanie itp. Urządzenie wygląda może niepozornie, ale pełni zasadniczą rolę w poprawie komfortu funkcjonowania (proszę wyobrazić sobie sytuację, gdy płuca zalega wydzielna, dusicie się, bardzo chcecie odkaszlnąć, a... brakuje sił). 
Przypominamy numer naszego konta: 27 1240 2685 1111 0010 8741 6722. Więcej  na www.hospicjumsiedlce.pl 
Pozdrawamy naszych przyjaciół!