Zasady odliczania darowizn

Bardzo dziękujemy Wam, drodzy nasi Przyjaciele, za życzliwość, okazywane na różne sposoby wsparcie. Bez Was nie byłoby nas.... Nie mielibyśmy pieniędzy na leki, sprzęt medyczny, środki higieny, paliwo do naszych służowych  aut. Nasze dzieci, wraz z bliskimi, nie pojechałyby na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Przypominamy Darczyńcom (osoby fizyczne i prawne – firmy, spółki itp.) o możliwości odliczenia od podstawy podatku darowizny przekazanej na cele statutowe realizowane przez Fundację Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Przekazując nam w ten sposób środki nic Państwo nie tracicie! Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (osoby fizyczne). Firma­-darczyńca może od­liczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu. To dużo. Urzędowi Skarbowemu w obu przypadkach, jako potwierdzenie podczas ewentualnej kontroli, wystarczy dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji lub potwierdzenie wpłaty gotówkowej, wydane przez nas. Do nas należy udokumentowanie wydatku (realiacja celu statutowego) zgodnie z intencją Darczyńcy. Można też odliczyć pomoc rzeczową, usługi - w tym przypadku będzie potrzebna umowa przekazania bądź faktura za usługę. Stosowny, prosty dokument przygotujemy.
Zapraszamy do korzystania z takiej formy wsparcia. Nikt nic nie traci, wszyscy możemy zyskać!
Dziękujemy za to, że jesteście!
Prosimy o udostępnianie dalej tej informacji.

Niech liczy się każdy dzień! 
 
Udostępnij