Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji:
  • ks. Paweł Krzysztof Siedlanowski – prezes Zarządu
  • Marek Tadeusz Buczek – członek Zarządu
  • Katarzyna Tobiasz – członek Zarządu

Rada Fundacji:
  • Bożena Bielecka
  • Artur Rafał Brochocki
  • Halina Komar
  • Elżbieta Trawkowska - Bryłka
  • Agnieszka Warecka