Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji:
  • Paweł Krzysztof Siedlanowski – prezes Zarządu
  • Anna Januszewska – członek Zarządu
  • Marlena Szeląg – członek Zarządu

Rada Fundacji:
  • Bożena Bielecka
  • Artur Rafał Brochocki - zastęca przewodniczącej
  • Halina Komar - przewodnicząca
  • Elżbieta Trawkowska - Bryłka
  • Agnieszka Warecka - sekretarz