Dla lekarzy

Procedura skierowania dziecka do Hospicjum

Konieczne dokumenty:
  1. Skierowanie przez lekarza prowadzącego dziecko – wypełnionego wg wzoru umieszczonego w załączniku poniżej (prosimy o zwrócenie uwagi na to, czy schorzenie znajduje się w grupie ICD-10). Dołączenie wypełnionego dokumentu określającego sposób postępowania w przypadku zatrzymania krążenia lub oddychania (DNR) - załącznik. Do dokumentów należy również dołączyć epikryzę.
  2. Jeżeli pacjent jest leczony w szpitalu, najpierw zespół przyjmujący Hospicjum odwiedza je w szpitalu celem konsultacji z lekarzem prowadzącym i rodzicami dziecka (najlepiej, gdyby byli oboje). Dopiero po niej zostaje podjęta decyzja o ewentualnym przyjęciu pacjenta do Hospicjum.
  3.  Przed wypisaniem dziecka do domu ze szpitala pracownik socjalny Hospicjum sprawdza warunki mieszkaniowe. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia np. odgrzybiania pomieszczeń będziemy prosili o przesunięcie daty wypisu do momentu wykonania niezbędnych prac. Podejmowana jest też decyzja o ewentualnym wparciu socjalnym dziecka, zgromadzeniu niezbędnego sprzętu, dostosowania mieszkania do nowej sytuacji itp.
  4.  Przesłanie przez lekarza kierującego skierowania i wypisanie pacjenta do domu z pominięciem ww. konsultacji nie powoduje automatycznego przyjęcia dziecka do hospicjum. W takiej sytuacji za pacjenta przebywającego w domu nie odpowiada lekarz hospicjum.
  5.  Jeśli dziecko w momencie zgłoszenia do Hospicjum przebywa w domu, prosimy rodziców o samodzielne zebranie dokumentów określonych w punkcie 1 a) b) i c), jak też przekazanie do wglądu zespołu przyjmującego dokumentacji medycznej dziecka.
  6.  W obu przypadkach przyjęcie dziecka do Hospicjum związane jest z podpisaniem stosownych dokumentów – powinni być przy tym oboje rodzice.