Kwalifikacja do leczenia

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia w hospicjum domowym dla dzieci.
Informacje w załączniku – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej – strony 6-8