Personel medyczny

Aktualnie zbieramy zespół medyczny: lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (503 174 170) lub mailowy (dyrektor@hospicjumsiedlce.pl).

Ważna informacja dla pielęgniarek!

Ponieważ potrzebne są kwalifikacje, określone w art. II, ust. 2, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. , Dz.U. poz. 742), wychodząc naprzeciw potrzebom  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oddział w Siedlcach organizuje stosowny kurs (posiada certyfikat CSM). Początek - 3 czerwca 2019 r.

Jakie to są kwalifikacje?

Wspomniany wyżej artykuł rozporządzenia precyzuje wymagania dotyczące personelu w hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia:w nastepujący sposób:

Może w nim podjąc pracę pielęgniarka, która:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub

 b) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub

c) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub

d) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub

e) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu lub ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu.