Wolontariat

Pomóc może każdy. W jaki sposób?
Św. Jan Paweł II w 2002 roku na krakowskich Boniach mówił o „wyobraźni miłosierdzia” – ona podsuwa tysiące sposobów, w jaki sposób BYĆ tam, gdzie być powinniśmy, „zachować się, jak trzeba”, gdy jest potrzebna pomoc, nie szukać siebie. Zejść z „wygodnej kanapy”, jak prosił papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Nie chować głowy w piasek i nie tłumaczyć się, że od tego są inni, że brakuje czasu itd.
W wolontariacie nie chodzi o litość, budowanie własnego „ego” poprzez obwieszczanie swojemu odbicie w lustrze (albo innym wokół siebie): - Oto ja! Jaki jestem wspaniały/a!... Najczystszą motywacją służby na rzecz drugiego człowieka zawsze jest miłość. Jeśli ona nami kieruje, będziemy wiedzieli, co robić.

Jakie zadania może pełnić wolontariusz w Hospicjum Domowym dla Dzieci?
Różne. To przede wszystkim pomoc rodzinom w opiece nad chorym dzieckiem. Wolontariusze odwiedzają w domach podopiecznych Fundacji Dzieci, organizują wolny czas zarówno im jak i ich zdrowemu rodzeństwu. Pomagając w zajęciach dnia codziennego dają tym samym chwilę wytchnienia rodzicom. Wiadomo, że choroba „organizuje” czas całej rodzinie. Bywa, że z tego powodu mogą powstać u rodzeństwa zaległości np. w szkole. Niekiedy trzeba pomóc w prostych czynnościach domowych, zrobić zakupy, a czasem po prostu BYĆ, porozmawiać...
Potrzebna jest też pomoc np. w prowadzeniu biura Fundacji w czynnościach nie wymagający jakichś szczególnych kwalifikacji.
Odrębną kwestią jest tzw. wolontariat akcyjny, np. pomoc w organizacji imprez fundacji, zbiórek publicznych, wyjazdów, pielgrzymek itp.

Kto może zostać wolontariuszem?
Każdy. Osoby niepełnoletnie powinny przedstawić zgodę rodziców. Będziemy zachęcali szkoły w naszym regionie to tworzenia szkolnych kół wolontariackich.
Ważnym elementem pracy wolontariusza w Siedleckim Hospicjum Domowym dla Dzieci jest formacja. Bez niej nie damy rady. Aby nieść miłość – skądś trzeba ją brać. Najlepiej czynić to u Źródła. Bóg jest miłością. Zapraszamy wolontariuszy na regularne spotkania formacyjne. Ich terminy i miejsce każdorazowo będą ogładzane w zakładce „aktualności” strony internetowej.
Stosowne deklaracje można pobrać z załącznika niniejszej informacji. One będą podstawą rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie, po czasie próbnym, będziemy podpisywali kontrakt na określony czas. Jest to ważne z kilku powodów: chodzi o zagwarantowanie stałości pracy wolontariackiej (nie może być tak, że ktoś rozmyśla się po jakimś czasie pozostawiając podopiecznych, z którymi zdążył się już np. zaprzyjaźnić... Nie ma sensu zwielokrotniać cierpienia, które i ta jest ogromne).

Co warto jeszcze wiedzieć?
Od strony prawnej kwestię wolontariatu reguluje ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Regulacje to dotyczą głównie aspektów organizacyjnych i formalnych działania wolontariuszy. Ustawa określa również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z takich świadczeń. Ważne jest, że nowe przepisy zapewniają wolontariuszom ochronę z tytułu wypadku podczas wykonywania świadczeń.
Ustawa wspomina o kwalifikacjach wolontariuszy – w praktyce posługa wolontariacka w hospicjum nie wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji ze strony wolontariuszy, gdyż opiekę specjalistyczną świadczą pracownicy hospicjum.
Art. 44 mówi o tym, że „Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym”. Obowiązek sporządzenia porozumienia na piśmie istnieje wtedy, gdy wolontariusz pracuje przez okres dłuższy niż 30 dni.
Z ustawy wynika, że korzystający zobowiązany jest do zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, w tym do zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej uzależnionych od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.

Praca wolontariusza jest objęta ubezpieczeniem.

Kontakt: marlena@hospicjumsiedlce.pl
tel. 789 011 789
Dokumenty do pobrania: 
Udostępnij