Hipoterapia

Miło nam zakomunikować, iż od kwietnia 2024 r. poszerzamy nasze działania o hipoterapię. Będą z niej mogli korzystać w pierwszej kolejności pacjenci naszego Hospicjum, rodzeństwo chorych dzieci, ale też inne dzieci potrzebujące wsparcia, dzieci z uboższych domów. Zabiegi sądla korzystających bezpłatne. Będzie je prowadzić nasza wolontariuszka, certyfikowana hipoterapeutka, pani Kasia Uziębło. Miejsc zajęć: Skórzec, ul. Skórzecka 6.

Poniżej możecie przeczytać Państwo: czym jest hipoterapia? Kto się kwalifikuje do niej i jakie są przeciwwskazania? Co konkretnie zrobić, by skorzystać z niej w ramach naszej propozycji?

1. Czym jest hipoterapia
 •  Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, psychicznej i społecznej,
 • hipoterapia jest elementem wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która swoją specyfikę zawdzięcza obecności konia w roli współterapeuty oraz wykorzystaniu jego różnorodnego oddziaływania na pacjenta,
 • koń ułatwia normalizację napięcia mięśniowego,
 • pomaga integrować przetrwałe odruchy wczesnodziecięce,
 • umożliwia torowanie wzorca chodu,
 • przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia,
 • wspiera profilaktykę ruchomości w stawach,
 • stanowi źródło bodźców równoważnych,
 • pobudza zmysły, mobilizuje i nie nudzi, koń jest bezpieczny emocjonalnie,
 • rozwija sferę poznawczą i społeczną.

2. Kto może skorzystać z hipoterapii?
Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju:
1) Zespoły neurologiczne
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • minimalne uszkodzenia mózgu,
 • choroby mięśni,
 • uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie analizatorów wzroku i słuchu,
 • choroby i zaburzenia psychiczne.
 
2) Zespoły ortopedyczne
 • wady postawy,
 • skoliozy do 20 stopni wg Coba,
 • stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn,
 
3) Inne
 • zespoły genetyczne,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe,
 • zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne,
 • spektrum zaburzeń autystycznych,
 • opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii
W hipoterapii uczestniczą pacjenci z różnych obszarów terapeutycznych: z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, logopedycznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi, psychiatrycznymi i społecznymi.
Istnieją schorzenia, stany chorobowe i zaburzenia, w których hipoterapia nie powinna być stosowana, gdyż może pogorszyć stan pacjenta, lub w których stan pacjenta nie daje możliwości zapewnienia mu bezpieczeństwa. Dlatego zgodę na prowadzenie hipoterapii musi wyrazić lekarz prowadzący danego pacjenta.

3. Jakie są przeciwwskazania hipoterapii?
Przeciwwskazania bezwzględne:
 • uczulenie na sierść, pot lub zapach konia,
 • niewygojone rany, odleżyny, skaleczenia,
 • podwyższona temperatura,
 • stany zapalne ogólnoustrojowe,
 • mechaniczne zespoły bólowe kręgosłupa miejscowe i z objawami korzeniowymi, w okresie objawowym i do  miesięcy po zakończeniu leczenia,
 • brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym,
 • niestabilność szczytowo-obrotowa, występująca np. w zespole Downa,
 • zwichnięcia i  stawów biodrowych,
 • stany po świeżych złamaniach i operacjach,
 • skoliozy powyżej 20 stopni wg Cobba skoliozy progresujące oraz zakwalifikowane do zabiegu operacyjnego,
 • skoliozy po zabiegu operacyjnym, z założonym instrumentarium,
 • spłycenie kifozy piersiowej,
 • odwrócenie krzywizn kręgosłupa,
 • kolana szpotawe,
 • zniesienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa (plecy płaskie),
 • wodogłowie aktywne,
 • padaczka lekooporna,
 • odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe,
 • hemofilia z wytworzonym inhibitorem krzepnięcia,
 • nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. wzmożony lęk,
 • ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.
 (Źródło: Informator dla lekarzy Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego)

4. Co zrobić, by dziecko skorzystało z hipoterapii?
1) Dostarczyć do biura hospicjum dokumenty:
 • wypełnić i dostarczyć do biura fundacji KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ (załącznik). 
 
2) Bardzo przydatne będą informacje o równoległych terapiach dziecka, np: konsultacje fizjoterapeuty. Pomogą zsynchronizować wspólne działania.

3) Dokumenty można dostarczyć osobiście lub mailowo: fundacja@hospicjumsiedlce.pl

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: