Zapraszamy do udziału w zajęciach hipoterapii

Miło nam zakomunikować, iż od kwietnia 2024 r. poszerzamy nasze działania o hipoterapię. Będą z niej mogli korzystać w pierwszej kolejności pacjenci naszego Hospicjum, rodzeństwo chorych dzieci, ale też inne dzieci potrzebujące wsparcia, dzieci z uboższych domów. Zajęcia są dla korzystających bezpłatne. Będzie je prowadzić nasza wolontariuszka, certyfikowana hipoterapeutka, pani Kasia Uziębło. Miejsc zajęć: Skórzec, ul. Skórzecka 6.

Poniżej możecie przeczytać Państwo: czym jest hipoterapia? Kto się kwalifikuje do niej i jakie są przeciwwskazania? Co konkretnie zrobić, by skorzystać z niej w ramach naszej propozycji?

1. Czym jest hipoterapia
 Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, psychicznej i społecznej,
hipoterapia jest elementem wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która swoją specyfikę zawdzięcza obecności konia w roli współterapeuty oraz wykorzystaniu jego różnorodnego oddziaływania na pacjenta,
koń ułatwia normalizację napięcia mięśniowego,
pomaga integrować przetrwałe odruchy wczesnodziecięce,
umożliwia torowanie wzorca chodu,
przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia,
wspiera profilaktykę ruchomości w stawach,
stanowi źródło bodźców równoważnych,
pobudza zmysły, mobilizuje i nie nudzi, koń jest bezpieczny emocjonalnie,
rozwija sferę poznawczą i społeczną.
2. Kto może skorzystać z hipoterapii?
Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju:
1) Zespoły neurologiczne
mózgowe porażenie dziecięce,
stany po urazach czaszkowo-mózgowych,
minimalne uszkodzenia mózgu,
choroby mięśni,
uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie analizatorów wzroku i słuchu,
choroby i zaburzenia psychiczne.
 
2) Zespoły ortopedyczne
wady postawy,
skoliozy do 20 stopni wg Coba,
stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn,
 
3) Inne
zespoły genetyczne,
niepełnosprawność intelektualna,
przepukliny oponowo-rdzeniowe,
zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne,
spektrum zaburzeń autystycznych,
opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii
W hipoterapii uczestniczą pacjenci z różnych obszarów terapeutycznych: z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, logopedycznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi, psychiatrycznymi i społecznymi.
Istnieją schorzenia, stany chorobowe i zaburzenia, w których hipoterapia nie powinna być stosowana, gdyż może pogorszyć stan pacjenta, lub w których stan pacjenta nie daje możliwości zapewnienia mu bezpieczeństwa. Dlatego zgodę na prowadzenie hipoterapii musi wyrazić lekarz prowadzący danego pacjenta.

3. Jakie są przeciwwskazania hipoterapii?
Przeciwwskazania bezwzględne:
uczulenie na sierść, pot lub zapach konia,
niewygojone rany, odleżyny, skaleczenia,
podwyższona temperatura,
stany zapalne ogólnoustrojowe,
mechaniczne zespoły bólowe kręgosłupa miejscowe i z objawami korzeniowymi, w okresie objawowym i do  miesięcy po zakończeniu leczenia,
brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym,
niestabilność szczytowo-obrotowa, występująca np. w zespole Downa,
zwichnięcia i  stawów biodrowych,
stany po świeżych złamaniach i operacjach,
skoliozy powyżej 20 stopni wg Cobba skoliozy progresujące oraz zakwalifikowane do zabiegu operacyjnego,
skoliozy po zabiegu operacyjnym, z założonym instrumentarium,
spłycenie kifozy piersiowej,
odwrócenie krzywizn kręgosłupa,
kolana szpotawe,
zniesienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa (plecy płaskie),
wodogłowie aktywne,
padaczka lekooporna,
odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe,
hemofilia z wytworzonym inhibitorem krzepnięcia,
nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. wzmożony lęk,
ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.
 (Źródło: Informator dla lekarzy Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego)

4. Co zrobić, by dziecko skorzystało z hipoterapii?
1) Dostarczyć do biura hospicjum dokumenty:
wypełnić i dostarczyć do biura fundacji KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ (załącznik). 
 
2) Bardzo przydatne będą informacje o równoległych terapiach dziecka, np: konsultacje fizjoterapeuty. Pomogą zsynchronizować wspólne działania.
3) Dokumenty można dostarczyć osobiście lub mailowo: fundacja@hospicjumsiedlce.pl
 
Udostępnij